+359882212021 social@artweb.bg

meta ads specialist

Маркетинг в социалните мрежи

Отговорности

Z

Участие в създаването на дигитални стратегии за нови и настоящи клиенти

Z

Планиране и реализиране на рекламни кампании във Facebook и Instagram

Z

Анализиране на данни и оптимизиране на кампании с цел постигане на максимална ефективност

Z

Изготвяне на отчети за постигнати резултати от кампании

Z

Следене на промени и тенденции в социалните платформи и дигиталния маркетинг

Z

Управление на Facebook страници

Z

Управление на Instagram бизнес профили

Z

Създаване на съдържание

Изисквания

Z

Минимум една година практически опит в създаването на рекламни кампании в Meta

Z

Свободно боравене с Business Manager функции и асети

Z

Отлични познания за KPI – всички метрики, свързани с рекламите

Z

Стратегическо таргетиране и създаване на аудитории

Z

Задължителен опит с Google Analytics 4

Z

Базов опит с Google Tag Manager

Z

Мотивираност, проактивност и желание за развитие

Z

Добро боравене с цифри и анализиране на голямо количество данни

Z

Отлична писмена и устна култура (български и английски език)

Маркетинг в социалните мрежи

Ние предлагаме

Z

8 часов работен ден от понеделник до петък

Z

Постоянен трудов договор

Z

Бонус възнаграждения на база резултати

Z

Работа с големи корпоративни клиенти

Z

Работа в млад и приятелски настроен екип

Z

Работа с доказани професионалисти

Z

Достъп до платени обучения и вътрешофирмена база с ресурси

Z

И не на последно място, много добро настроение и ведра атмосфера

Кандидатствай тук