+359882212021 social@artweb.bg

CASE STUDY: FACEBOOK МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

МЕДИКУС ДЕНТО
ГАЛЕНИЯ 2023

Международна изложба за медицина,
стоматология и фармация

Медикус, Денто, Галения 2023

Клиент: Международен Панаир Пловдив

Международна изложба за медицина, стоматология и фармация МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ е сред най-авторитетните събития в медицинския сектор в България. Ежегодно то се провежда в Международен панаир Пловдив. Планът ни тук беше да изготвим атрактивна визия и нова маркетингова стратегия, за да повишим цялостното представяне на рекламната кампания с цел популяризация на събитието и привличане на повече посетители.

Какви стъпки предприехме ние за тази цел?

 • Създаване на атрактивна главна визия
 • Стартирахме с анализ на текущото онлайн предстявяне на събитието, разбира се
 •  Набелязохме и обсъдихме евентуални слаби места
 • Актуализирахме Facebook страницата на събитието
 •  Набелязахме точки за действие и избрахме социалните мрежи за действие
 • Изготвихме актуална маркетингова стратегия, където се фокусираме върху повишаване на общите рекламни резултати
 • Клиентът ни одобри по-голяма свобода на рекламите кампании и започнахме реализиране на няколко паралелни такива
 • Предвидихме и приложихме стратегия за международно таргетиране, съобразно международния профил на събитието
 • Анализирахме таргет групите и разработихме кампании за всяка отделна група
 • Създадохме привличащи интерес към събитието постове и криейтиви
 • Формулирахме разнообразни маркетинг послания за различни аудитории
 • Стартирахме Facebook кампании за генериране на трафик
 • Проведохме ретаргетинг кампании като съобразихме периода
 •  Ежедневно оптимизирахме рекламните кампании, за да изберем най- работещите криейтиви
 •  Публикувахме ежедневно актуална информация за изложители, новини и съпътстваща програма
 • Използвахме ремаркетинг кампании за достигане до топлите аудитории
 • Включихме в действие динамични реклами за по-ефективна комуникация с потенциални посетители

Медикус, Денто, Галения 2023

Малко цифри за финал

Резултати

Z

Reach

Достигнахме до 198 686 нови потребители

Z

Импресии

Получихме 815 801 импресии

Z

Link Clicks

2998 уникални

Z

Event Responses

5045 Event Responses

Как го постигнахме?

Z

Рекламни кампании

Създадохме рекламна стратегия за Event Responses

Z

Аудитории

Използвахме 2 специални аудитории

Z

Ремаркетинг

Създадохме ремаркетинг кампании за топлите аудитории

Z

Реклами

Публикувахме 10 различни рекламни послания